De historie van de Vuurtoren

De kerk van Noordwijk nam het in 1444 op zich om een vuurboet te bouwen voor de vissers, op de plaats waar zich thans hotel Huis ter Duin bevindt. De kerkmeesters en de vissers sloten een contract waarin was opgenomen dat de vuurboet op kosten van de kerk zou worden gebouwd en onderhouden.

De schippers zouden een jaarlijks bedrag betalen, zodat de vuurboet “ten eeuwigen dage zou kunnen branden en onderhouden worden”. In 1616 werd het contract herzien. In het vervolg zou de bijdrage van de schippers afhankelijk worden gesteld van de hoeveelheid gevangen vis.

Hieronder het boekje “De Vuurtoren van Noordwijk aan Zee
geschreven door Peter Kouwenhoven

 

In eerste instantie werd alleen vuurgeld geheven van de Noordwijkse vissers, maar in 1658 dienden die vissers een verzoek in om ook de schepen van buiten Noordwijk te belasten. Als reden voerden ze aan dat bij andere vissersplaatsen schippers ‘van buiten’ inmiddels ook mee moesten betalen aan het onderhoud van de vuurboeten.

In 1716 is de bijna driehonderd jaar oude vuurboet in een zware storm door de zeeverzwolgen. De kas van de vuurboetmeesters was leeg, dus daarom boden de Gast- huismeesters van Noordwijk aan Zee hulp aan. Ze leenden een bedrag van duizend gulden uit aan de schippers voor de bouw van een nieuwe vuurboet ……..

 

Ben je geïnteresseerd naar de rest van de historie, stuur dan een email en koop dit boekje.
De kosten van dit boekje zijn € 5,00.